Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Πόσο χρόνο διαρκεί η επαφή με το ελατήριο;

Αφήνεται ένα σώμα να πέσει από ύψος h=6cm, πάνω στο ελεύθερο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Παρατηρούμε δε, ότι προκαλεί συσπείρωση του ελατηρίου κατά 2h=12cm πριν κινηθεί ξανά προς τα πάνω.
i)  Να αποδείξτε ότι για όσον χρόνο το σώμα βρίσκεται σε επαφή με το ελατήριο, η κίνησή του είναι ΑΑΤ.
ii) Να βρεθεί το πλάτος ταλάντωσης.
ii) Να υπολογιστεί ο χρόνος που το  σώμα θα βρίσκεται σε επαφή, (μέχρι τη στιγμή που κινούμενο προς τα πάνω εγκαταλείπει το ελατήριο).
Δίνεται g=10m/s2 και π2≈10.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου