Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Η διαφορά φάσης δύο σημείων συσχετίζει πλήρως τον τρόπο κίνησης τους.


Ο σκοπός της άσκησης είναι να αναδείξει το γεγονός ότι κατά την διάδοση ενός κύματος σε ένα μέσο, η γνώση του τρόπου κίνησης ενός σημείου και της διαφοράς φάσης του από ένα δεύτερο προκαθορίζει τον τρόπο κίνησης του δεύτερου.

Θεωρούμε ένα  γραμμικό ελαστικό μέσο μεγάλου μήκους το οποίο εκτείνεται κατά μήκος του ημιάξονα Οx συστήματος συντεταγμένων. Θεωρούμε τρία σημεία Κ,Λ,Μ του ελατικού μέσου τέτοια ώστε ΟΚ<ΟΛ<ΟΜ.
Η απόσταση του Κ από το Μ είναι 0,5m και το Λ είναι το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος ΚΜ.
Την στιγμή t=0 το άκρο Ο του ελαστικού μέσου αρχίζει να ταλαντώνεται με  εξίσωση y=5ημ(4πt) ( t σε s και y σε cm) με αποτέλεσμα να διαδοθεί σε αυτό αρμονικό κύμα με ταχύτητα υ=2m/s.
i)  Να βρείτε την διαφορά φάσης των σημείων Λ και Μ  και των σημείων Κ και Μ
ii) Να  βρείτε τις απομακρύνσεις από την θέση ισορροπίας τους των σημείων Κ και Λ την χρονική στιγμή που η απομάκρυνση του Μ από την θέση ισορροπίας του είναι 5cm.
iii) Να  βρείτε τις απομακρύνσεις από την θέση ισορροπίας τους των σημείων Κ και Λ την χρονική στιγμή που η απομάκρυνση του Μ από την θέση ισορροπίας του είναι 4cm και κατευθύνεται προς αυτήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου