Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

ΈΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΣΦΗΝΑ


Με αφορμή…

…την ανάρτηση του Δασκάλου και διαχειριστή του δικτύου Μάργαρη Δ.


Ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R εφάπτεται επί σώματος μάζας Μ, σφηνοειδούς μορφής (γωνία κλίσης φ). Στη σφήνα ασκούμε δύναμη F υπό γωνία φ, τέτοια ώστε ο κύλινδρος να μη κυλίεται επί της κεκλιμένης επιφάνειας, όπως φαίνεται στο σχήμα.Αν ο συντελεστή τριβής μεταξύ του κυλίνδρου και του σώματος είναι μ1 και μεταξύ του οριζοντίου επιπέδου και της σφήνας είναι μ2, να υπολογιστούν:
1) η επιτάχυνση του συστήματος 
2) το μέτρο της δύναμης F

Δίνεται: Ιc=(1/2)mR^2, φ =π/4, g

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου