Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ταλάντωση σε κεκλιμένο επίπεδο


Το σώμα του σχήματος ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο , το οποίο σχηματίζει με το οριζόντιο γωνία 30ο , κρεμασμένο από το ιδανικό ελατήριο του σχήματος.
Κάποια χρονική στιγμή δέχεται δύναμη 20 Ν σταθερή και παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο με διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου και φορά προς τα κάτω.

  1. Δείξατε ότι εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
  2. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης;
  3. Σε πόσο χρόνο το σώμα έχει μετατοπιστεί κατά 30 cm ;
  4. Ποιο είναι το έργο του ελατηρίου μέχρι εκείνη τη στιγμή;
  5. Υπολογίσατε την στιγμή εκείνη την ταχύτητα του σώματος.
  6. Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται τη στιγμή εκείνη η ορμή του;
  7. Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται τη στιγμή εκείνη η κινητική του ενέργεια;
  8. Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται τη στιγμή εκείνη η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου;
  9. Με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται τη στιγμή εκείνη η λόγω βάρους δυναμική του ενέργεια;
(g=10 m/s2 , θετική φορά προς τα δεξιά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου