Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ο διεγέρτης στο άκρο του ελατηρίου


Το σώμα του σχήματος βρίσκεται πάνω σε λεία σανίδα συνδεδεμένο με ιδανικό ελατήριο. Κινούμενο συναντά αντίσταση Fαντ = -b.υ, όπου υ η ταχύτητά του και b = 5 N.s/m. Η ταλάντωση του χεριού το αναγκάζει να εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με εξίσωση x = 0,2ημ5t (S.I).

  1. Να γραφούν οι εξισώσεις της ταχύτητας , της αντίστασης , της δύναμης του ελατηρίου και της δύναμης του χεριού.
  2. Υπολογίσατε συναρτήσει του χρόνου την επιμήκυνση του ελατηρίου και τη θέση του χεριού.
  3. Να υπολογίσετε συναρτήσει του χρόνου την δυναμική ενέργεια του ελατηρίου , την κινητική ενέργεια του σώματος και να τις παραστήσετε γραφικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου