Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Πτώση και ΑΑΤ.

Τα σώματα Σ και Β αφήνονται να πέσουν ελεύθερα δεμένα στα άκρα ενός ελατηρίου που έχει το φυσικό του μήκος l0=0,8m και σταθερά Κ=100Ν/m. Το Β απέχει αρχικά κατά h= 15cm από το έδαφος. Η κρούση του σώματος Β με το έδαφος είναι πλαστική και το σώμα κολλά στο έδαφος, ενώ το σώμα Σ που έχει μάζα m=1kg, αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Να βρείτε:
i)   Το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Σ.
ii)  Την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων.
iii) Τον ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος Σ τη στιγμή της ελάχιστης απόστασης.
Δίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου