Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Διάγραμμα απομάκρυνσης – χρόνου , εξισώσεις κίνησης και αρχικές τιμέςΤο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου είναι ακλόνητο. Στο άλλο άκρο του , είναι δεμένο σώμα μάζας m = 1 kg, το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σταθερού πλάτους. Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο όπου  t1 = π/72 s και t2 = 7π/72 s .
Nα βρεθούν:
1. H συνάρτηση απομάκρυνσης - χρόνου x = f(t)
2. H συνάρτηση ταχύτητας – χρόνου υ = f(t) και να παρασταθεί γραφικά.
3. H αρχική δυναμική ενέργεια του ελατηρίου
4. H αρχική κινητική ενέργεια του σώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου