Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Μια εξαναγκασμένη αλλά και απεριοδική…

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται L=0,02Η και C=2μF. Η γεννήτρια έχει τάση v=20∙ημ4000t (S.Ι.) και ο διακόπτης δ είναι ανοικτός.  
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες.
i) Το κύκλωμα διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα με γωνιακή συχνότητα 5000rad/s.
ii) Αν αφαιρεθεί ο αντιστάτης με αντίσταση R1, θα αυξηθεί η ένδειξη του αμπερομέτρου.
iii) Αν η γωνιακή συχνότητα της γεννήτριας γίνει ίση με 5000rad/s η ένδειξη του αμπερομέτρου γίνεται μέγιστη.
iv) Σε μια στιγμή που το φορτίο του πυκνωτή είναι μέγιστο, έστω t=0, κλείνουμε το διακόπτη δ.
 α) Να κάνετε τα διαγράμματα q=f(t) και i=f(t) (ποιοτικά διαγράμματα), όπου i η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το αμπερόμετρο.
 β) Η γωνιακή συχνότητα ταλάντωσης θα είναι ίση, μεγαλύτερη ή μικρότερη από  5000rαd/s;
v) Η κυκλική συχνότητα μιας φθίνουσας ηλεκτρικής ταλάντωσης σε κύκλωμα RLC δίνεται από τη σχέση:
Για ποια τιμή της αντίστασης το κύκλωμα σταματά να εκτελεί  ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου