Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΔΕΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ - ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ


Ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R εφάπτεται επί κεκλιμένων δοκών και είναι τυλιγμένος με αβαρές μη εκτατό σχοινί μεγάλου μήκους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού έχει δεθεί σώμα (Σ) μάζας M=2m.
Το σύστημα αρχικά ισορροπεί και το σχοινί είναι τεντωμένο. Την χρονική στιγμή t=0 ελευθερώνουμε το σύστημα και ο κύλινδρος αρχίζει να κυλάει προς τα επάνω, χωρίς να ολισθαίνει. Θεωρώντας ότι το σχοινί παραμένει συνεχώς κατακόρυφο, να υπολογιστούν:
1. η γωνιακή επιτάχυνση & η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου, καθώς και η επιτάχυνση του σώματος (Σ).
2. η τάσης του νήματος
3. η στατική τριβή
4. η ελάχιστη τιμή του συντελεστή στατικής τριβής μ, ώστε ο κύλινδρος να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
Δίνεται: Ic = (1/2)mR2 φ=π/6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου