Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Δύναμη στην εξαναγκασμένη ταλάντωση
Το σώμα του σχήματος βρίσκεται πάνω σε λεία σανίδα συνδεδεμένο με ιδανικό ελατήριο. Κινούμενο συναντά αντίσταση Fαντ = -b.υ , όπου υ η ταχύτητά του και b = 15 N.s/m. Δεχόμενο περιοδική δύναμη F εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με εξίσωση x=0,2.ημ5t (S.I).

  1. Να γραφούν οι εξισώσεις της ταχύτητας , της αντίστασης , της δύναμης του ελατηρίου και της δύναμης του διεγέρτη.
  2. Υπολογίσατε και παραστήσατε γραφικά τον ρυθμό με τον οποίο το σύστημα ,λόγω αντίστασης, χάνει ενέργεια για μια περίοδο.
  3. Τι παριστάνει το εμβαδόν της;
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου