Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Εκτίναξη κόκκων άμμου.


Πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια που ταλαντώνεται κατακόρυφα με συχνότητα f από εξωτερικό αίτιο, βρίσκονται μικροί κόκκοι άμμου. Παρατηρούμε ότι μερικοί κόκκοι εκτινάσσονται σε ύψος h  πάνω από τη θέση ισορροπίας  x=0 .
Βρείτε μια σχέση που συνδέει τα μεγέθη : h, f, g, A, όπου Α το πλάτος ταλάντωσης, και g η επιτάχυνση της βαρύτητας.
Εφαρμογή: h=0,2m, g=10m/s2f=5/π Hz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου