Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Ταλάντωση και κρούση.

Μια πλάκα μάζας m1= 2kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουμε την πλάκα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,2m και σε μια στιγμή την αφήνουμε να κινηθεί, ενώ ταυτόχρονα από ύψος Η=32,5cm (πάνω από την πλάκα) αφήνουμε μια σφαίρα ίσης μάζας να πέσει. Τα δύο σώματα συγκρούονται μετά από χρόνο t1 = π/20 s και κατά την κρούση ανταλλάσσουν ταχύτητες.
  1. Σε ποια θέση έγινε η κρούση των δύο σωμάτων;
  2. Ποιες οι ταχύτητες των δύο σωμάτων ελάχιστα πριν την κρούση;
  3. Να βρεθεί η ενέργεια ταλάντωσης, πριν και μετά την κρούση.
    Δίνεται g=10m/s2 και π2 ≈10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου