Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Κίνηση δύο σφαιρών.

Δύο όμοιες λείες σφαίρες με μάζες m1=m2=1kg έχουν ίσες ακτίνες R1=R2  βρίσκονται σε επαφή πάνω σε οριζόντιο επίπεδο όπως στο παρακάτω σχήμα.
Aσκούμε την χρονική στιγμή t=0  οριζόντια  δύναμη  F=28N που ο φορέας της περνά από το κέντρο της 1ης σφαίρας και οι σφαίρες αρχίζουν αμέσως  να περιστρέφονται χωρίς να ολισθαίνουν πάνω στο οριζόντιο επίπεδο βρισκόμενες συνεχώς σε επαφή. Kάποια  χρονική στιγμή η οριζόντια δύναμη F καταργείται.
Α)   Να σχεδιασθούν  όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στις δύο σφαίρες αρχικά
Β)   Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση του κέντρου μάζας των δύο σφαιρών.
Γ)   Να περιγραφεί η κίνηση των δύο σφαιρών μετά την κατάργηση της δύναμης F αν υποθέσουμε ότι  οι σφαίρες συνεχίζουν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν.
Δ)   Αν την στιγμή της κατάργησης της δύναμης η δεύτερη σφαίρα συγκρουστεί τέλεια ελαστικά με λείο κατακόρυφο τοίχο και η κρούση διαρκέσει ελάχιστα ποια η ταχύτητα του ανώτερου σημείου της 1ης σφαίρας και ποια η ταχύτητα του κατώτερου σημείου της δεύτερης σφαίρας αμέσως μετά την κρούση των δύο σφαιρών;
Ιcm=0,4.m.R2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου