Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Δύο τροχαλίες και μια ράβδος.


H παρακάτω ράβδος ΑΓ του σχήματος είναι αβαρής  και έχει  μήκος L=1m, την συγκρατούμε  σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια εξωτερικών δυνάμεων. Η ράβδος μπορεί να περιστρέφετε γύρω από οριζόντιο καρφί  στη θέση Ο. Στο κάθε άκρο Α και Γ  της ράβδου πριτσινώνουμε (Βαγγέλη είναι όρος των σιδεράδων) δύο τροχαλίες μάζας Μ1=4Κg και Μ2=2Kg με ίδιες ακτίνες R1=R2=10cm που μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές γύρω από δύο οριζόντιους άξονες και παράλληλους με τον άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο.
Mε τη βοήθεια αβαρούς  νήματος δένουμε δύο σώματα με μάζες m1=4Kg και m2=3Kg που την στιγμή t=0 βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Την στιγμή t=0 αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο  καταργώντας τις εξωτερικές δυνάμεις και παρατηρούμε ότι η ράβδος συνεχίζει να παραμένει οριζόντια ενώ το σύστημα των δύο μαζών αρχίζει να κινείται έτσι ώστε το σώμα μάζας m1 να αρχίζει να κατέρχεται. Να υπολογιστούν :
α)   Ποια η απόσταση ΑΟ
β)  Ποια η απόσταση των δύο μαζών σε συνάρτηση με το χρόνο αν οι μάζες θεωρηθούν σημειακές
Ιcm=0,5MR2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου