Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Ταλάντωση σώματος στο άκρο νήματος


ΘΕΜΑ 2ο:
Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου. Εκτρέπουμε το σώμα προς τα δεξιά κατά d, επιμηκύνοντας επίσης κατά d το ελατήριο, όπως στο σχήμα και το αφήνουμε να κινηθεί για t=0.
i)  Η ταχύτητα του σώματος θα μηδενιστεί για πρώτη φορά τη στιγμή t1 όπου:
ii)  Η απόσταση που θα διανύσει το σώμα μέχρι τη  στιγμή t1 θα είναι:
α) s<2d               β)  s= 2d     γ)       s> 2d
iii) Να κάνετε ένα ποιοτικό διάγραμμα που να εμφανίζεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο από 0-t1. Θεωρείστε την προς τα αριστερά κατεύθυνση θετική.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου