Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Ερωτήσεις Θεωρίας

ΘΕΜΑ 1ο

1)  Ένα σώμα εκτελεί α α τ με περίοδο Τ μεταξύ των θέσεων  ± Α . Κάποια στιγμή η κινητική ενέργεια μειώνεται και η επιτάχυνση έχει θετικό πρόσημο . Ισχύει :
     α) το σώμα κινείται προς τη θέση + Α .
     β) το σώμα κινείται προς τη θέση ισορροπίας του .
     γ) η ταχύτητα του σώματος είναι ομόρροπη της επιτάχυνσης .
     δ) η δυναμική ενέργεια θα μηδενιστεί σε χρόνο μικρότερο του Τ / 2  .
2)  Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις . Τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή :
     α) η φορά του ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζει .
     β) η τάση στα άκρα του πηνίου είναι μηδέν .
     γ) ο ρυθμός μεταβολής του ηλεκτρικού φορτίου είναι μηδέν .
     δ) ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι μέγιστος .
3)  Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση συστήματος ελατηρίου – σώματος :
     α) το πλάτος κατά το συντονισμό δεν εξαρτάται από την σταθερά απόσβεσης b .
    
     β) το σύστημα αποδέχεται την προσφερόμενη ενέργεια από το διεγέρτη με τον
         ίδιο τρόπο , για οποιαδήποτε συχνότητα του διεγέρτη .
     γ) το πλάτος παραμένει σταθερό με το χρόνο για συγκεκριμένη τιμή της
         συχνότητας του διεγέρτη .
     δ) κατά το συντονισμό δεν έχουμε απώλεια ενέργειας λόγω της δύναμης
         απόσβεσης που επιδρά στο σύστημα  .
4)  Η σύνθετη κίνηση ενός σώματος παρουσιάζει διακροτήματα . Ισχύει :
     α) η συχνότητα της κίνησης είναι μεγαλύτερη της συχνότητας του διακροτήματος
     β) το πλάτος της κίνησης αυξομειώνεται εκθετικά με το χρόνο .
     γ) το πλάτος της κίνησης μεταβάλλεται , αλλά αυτή έχει σταθερή περίοδο ίση με
         την περίοδο του διακροτήματος .
     δ) οι αρχικές ταλαντώσεις που οδήγησαν στην σύνθετη κίνηση έχουν σταθερή
         διαφορά φάσης .
5)  Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο α α τ στην ίδια ευθεία και γύρω από το ίδιο σημείο με ίδιο πλάτος και διαφορετικές συχνότητες . Για τη σύνθετη κίνηση που εκτελεί ισχύει :
     α) το πλάτος μεταβάλλεται με το χρόνο .
     β) η συχνότητα μεταβάλλεται με το χρόνο .
     γ) η κίνηση παρουσιάζει διακροτήματα .
     δ) είναι α α τ με συχνότητα ίση με τη μέση τιμή των συχνοτήτων των αρχικών
         ταλαντώσεων .
6)  Σε ελαστική χορδή έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα . Κάποια στιγμή μια κοιλία έχει απομάκρυνση y = A . Αυτή τη στιγμή η επιτάχυνση της διαδοχικής κοιλίας είναι :
     α)  0          β)  ω 2 Α          γ)  - ω 2 Α          δ)  2 ω 2 Α
7)  Χαρακτηρίστε με Σωστό – Λάθος τις επόμενες προτάσεις :
     α) Ο ρυθμός παραγωγής έργου μιας σταθερής ροπής που στρέφει ένα στερεό
          είναι ανάλογος της γωνιακής ταχύτητας του στερεού .
     β) Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα ακίνητη ηχητική
          πηγή , τότε η συχνότητα που αντιλαμβάνεται συνεχώς αυξάνεται .
     γ) Όταν ένα στερεό στρέφεται ομαλά , το αλγεβρικό άθροισμα των έργων
          των ροπών που δρουν στο στερεό είναι μηδέν .
     δ) Είναι δυνατόν , η στροφορμή ενός στερεού κάποια στιγμή να είναι μηδέν
         και ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του διάφορος του μηδενός .
     ε) Σε ελαστική χορδή που έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα , μεταφέρεται
         ενέργεια από τις κοιλίες στα γειτονικά σημεία αυτών .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου