Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Θα ανατραπεί ο κύβος;

Ένας κύβος πλευράς α=1m και βάρους w=600Ν ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,2. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης  μέτρου F=180Ν, η οποία ασκείται στο μέσον Κ της ακμής ΒΓ, όπως στο σχήμα.
Α) Τότε ο κύβος:
i) Παραμένει ακίνητος.   
ii) Επιταχύνεται προς τα δεξιά    
iii) Επιταχύνεται προς τα δεξιά και  ανατρέπεται.
Β) Η συνολική ροπή των δυνάμεων ως προς το μέσον Μ της ακμής ΑΔ έχει μέτρο:
α)  μηδέν                β) 30Ν∙m                 γ)   50Ν∙m
Αλλά και σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου