Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Θέμα 2ο Σύνθετη κίνηση ράβδου μετά από χτύπημα

Ράβδος ΑΓ μήκους L και μάζας M ισορροπεί πάνω σε λεία οριζόντια επιφάνεια. Στη διάρκεια ενός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος Δt, χτυπάμε τη ράβδο με δύναμη F, η οποία ενεργεί κάθετα στη ράβδο σε απόσταση d από το κέντρο μάζας της, προς την πλευρά του άκρου Γ.

Το σημείο το οποίο αρχικά παραμένει ακίνητο (κέντρο κρούσης) είναι:

Α) Το μέσο Κ της ράβδου Β) Το άκρο Γ της ράβδου Γ) προς την πλευρά του άκρου Α και σε απόσταση r=L2/12d από το μέσο Κ της ράβδου

Δικαιολογείστε την απάντησή σας

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος σε αυτή: Ιcm =1/12 ML2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου