Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Θέμα 2ο: Μια ιδιόμορφη σύνθετη κίνηση

Ένας κούφιος κύλινδρος με λεπτά τοιχώματα, μάζας Μ και ακτίνας R, αφήνεται ελεύθερος στο σημείο Α από ύψος h. Ο κύλινδρος κυλά χωρίς να γλιστρά στο εσωτερικό του οδηγού του σχήματος. Ο οδηγός έχει τέτοια κλίση ώστε στο άκρο Γ, γίνεται κατακόρυφος. Ο κύλινδρος φθάνει στο άκρο Γ, το οποίο απέχει απόσταση h/3 από το οριζόντιο επίπεδο, οπότε ξεφεύγει από τον οδηγό και κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω.
Το μέγιστο ύψος στο οποίο θα ανέβει ο κύλινδρος είναι:
Α) h         Β) h/2           Γ) 2h/3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου