Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Απολυτήριες 2011 Φυσική Κατεύθυνσης

Ομογενής ράβδος μήκους L=2m και μάζας M=3 Kg, είναι αναρτημένη από οριζόντιο άξονα Α, γύρω από τον οποίο μπορεί να περιστραφεί σε κατακόρυφο επίπεδο. Στον ίδιο άξονα Α είναι δεμένο αβαρές νήμα με το ίδιο μήκος L=2m, στο άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σφαιρίδιο μάζας m=0,5 Kg, το οποίο θεωρείται υλικό σημείο. Αρχικά το νήμα είναι τεντωμένο στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και το σφαιρίδιο βρίσκεται σε ύψος h1=0,8πάνω από το κατώτερο σημείου της ράβδου.
Στη συνέχεια το σφαιρίδιο αφήνεται ελεύθερο και προσκρούει στο κάτω άκρο της ράβδου. Αμέσως μετά την κρούση το σφαιρίδιο ακινητοποιείται. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου