Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Απώλεια μηχανικής ενέργειας σε κρούση.

Ένα  βλήμα μάζας 0,1kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ=100m/s σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο μάζας 1,9kg. Να βρεθεί η απώλεια της μηχανικής ενέργειας που οφείλεται στην κρούση, όταν το ξύλο είναι:
i)  πακτωμένο στο έδαφος.
ii) κρέμεται στο άκρο νήματος μήκους ℓ.
iii) κρέμεται στο άκρο αβαρούς ράβδου μήκους ℓ, το άλλο άκρο της οποίας μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα..
iv) κρέμεται στο άκρο της παραπάνω ράβδου, η οποία έχει μάζα 3kg.
Σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις το έργο της δύναμης που δέχτηκε το βλήμα από το ξύλο, είναι μεγαλύτερο (κατά απόλυτο τιμή);
Δίνεται για την ράβδο ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι= 1/3 m1∙ℓ2.
Αλλά και σε Word.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου