Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ταλάντωση και κύλιση

Στο πιο πάνω σχήμα, φαίνονται:
·  Δύο συμπαγή και ομογενή σώματα από μπρούντζο, κύλινδρος και σφαίρα, με μάζες ΜΚ και ΜΣ αντίστοιχα και γνωρίζουμε ότι η μικρότερη από τις δύο μάζες είναι 1,4kg.
·  Ένα κεκλιμένο επίπεδο με αρκετά μεγάλο συντελεστή τριβής ώστε και τα δύο σώματα να μπορούν να κυλίονται σ’ αυτό χωρίς ολίσθηση.
·  Ένα ιδανικό ελατήριο στερεωμένο κατακόρυφα πάνω σε βάση, στο επάνω άκρο του οποίου είναι στερεωμένος αβαρής δίσκος.
Στη βάση του ελατηρίου υπάρχει ηλεκτρονικός ψηφιακός καταγραφέας φάσης, ο οποίος, με τη βοήθεια ενός αισθητήρα λέιζερ, ανιχνεύει την κίνηση του δίσκου και, όταν αυτός εκτελεί ταλάντωση, μετράει την αύξηση της φάσης. ....
Η συνέχεια ...  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου