Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

ΘΕΜΑ 2: ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ομογενής ράβδος βάρους w και μήκους L, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Α. Η ράβδος είναι αρχικά κατακόρυφη. Κάποια στιγμή μια απειροστά μικρή ώθηση στο άκρο Γ θέτει τη ράβδο σε περιστροφική κίνηση.
Αν οι τριβές θεωρούνται αμελητέες, τη στιγμή που διέρχεται από την οριζόντια θέση:
I) Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας είναι ίσο με:
α) ω=(3g/L)1/2 β) ω=(3g/2L)1/2 γ) ω=3g/L
Επιλέξτε και δικαιολογείστε την απάντησή σας
ΙΙ) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου είναι ίσο με:
α) αγων=3g/L β) αγων=3g/2L γ) αγων=(3g/L)1/2
III) Η δύναμη που ασκεί ο άξονας περιστροφής στη ράβδο, τη στιγμή που διέρχεται από την οριζόντια θέση:
α) Έχει μέτρο F=3w/2 και οριζόντια διεύθυνση
β) Έχει μέτρο F=w/4 και κατακόρυφη διεύθυνση
γ) Έχει μέτρο F=(371//2 )w/4 και διεύθυνση που σχηματίζει γωνία θ με την οριζόντια διεύθυνση, όπου εφθ=1/6
Επιλέξτε και δικαιολογείστε την απάντησή σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου