Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Τελικό διαγώνισμα Φυσικής 2010-11.

ΘΕΜΑ 1ο

1)  Ένα σώμα που εκτελεί ΑΑΤ δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, συγκρούεται πλαστικά με άλλο ίσης μάζας. Το συσσωμάτωμα εκτελεί νέα ΑΑΤ. Αν η κρούση διαρκεί απειροελάχιστα, τότε για τις δύο ταλαντώσεις ισχύει πάντα:
i) Η δύναμη επαναφοράς πριν και μετά την κρούση είναι ίδια.
ii) Η περίοδος ταλάντωσης πριν και μετά την κρούση είναι ίδια.
iii) Η νέα περίοδος ταλάντωσης είναι διπλάσια της αρχικής. 
iv) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι ίδια πριν και μετά την κρούση.
2)  Το σώμα Σ εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Σε κάποια στιγμή αφαιρούμε λίγο αέρα από το δοχείο. Τότε:
i)  Η συχνότητα του διεγέρτη αυξάνεται.
ii)  Η ιδιοσυχνότητα αυξάνεται.
iii) Η συχνότητα ταλάντωσης του Σ μειώνεται
iv) Η συχνότητα ταλάντωσης του Σ παραμένει σταθερή.
Δείτε τη συνέχεια από εδώ.
 Αλλά και τις απαντήσεις 


1 σχόλιο: