Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Ο δίσκος τραβά το τροχό


Ο δίσκος και ο τροχός του σχήματος έχουν ίδια μάζα m=10kg, ίδια ακτίνα R και ηρεμούν σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο εμφανίζουν συντελεστή στατικής τριβής 0,6. Στην περιφέρειά τους είναι τυλιγμένο πολλές φορές το ίδιο “αβαρές” και μη εκτατό νήμα. Για t=0 στο κέντρο του δίσκου ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου 70Ν οπότε τα στερεά αρχίζουν να κυλάνε χωρίς ολίσθηση.
Να υπολογιστούν:
α. Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας κάθε στερεού.
β. Οι δυνάμεις που ασκεί το νήμα στα στερεά.
γ. Οι δυνάμεις στατικής τριβής που δέχονται τα στερεά από το πάτωμα.
δ. Τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται στο δίσκο από τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε έως τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας του έχει μετατοπιστεί 10m.
ε. Η κινητική ενέργεια του δίσκου τη χρονική στιγμή που το κέντρου μάζας του έχει μετατοπιστεί 10m.
στ. Το ποσοστό του έργου της δύναμης F που μετατράπηκε σε κινητική ενέργεια του δίσκου κατά τη μετατόπιση του κέντρου μάζας του κατά 10m.
ζ. Η μέγιστη τιμή του μέτρου της F για την οποία τα στερεά θα κυλάνε χωρίς ολίσθηση.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου