Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Χρόνος περιστροφής ράβδων.

ΘΕΜΑ 2ο.
Δύο ομογενείς ράβδοι ίδιου μήκους αλλά διαφορετικών μαζών Μ21, μπορούν να στρέφονται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το ένα τους άκρο, χωρίς τριβές. Οι ράβδοι αφήνονται ταυτόχρονα να κινηθούν από την οριζόντια θέση.
Αναφερόμενοι στις θέσεις που οι ράβδοι σχηματίζουν γωνία θ με την οριζόντια διεύθυνση:
i)  Για τις γωνιακές ταχύτητες των  δύο ράβδων ισχύει:
α) ω12               β)  ω12                γ) ω1 > ω2
ii)  Για τις γωνιακές επιταχύνσεις  των  δύο ράβδων ισχύει:
α) αγ1< αγ2             β)  αγ1γ2               γ) αγ1γ2
iii) Στη θέση αυτή θα φτάσει πιο γρήγορα:
α) Η πρώτη ράβδος, β) η δεύτερη ράβδος γ) θα φτάσουν ταυτόχρονα.
iv) Κατά τη διάρκεια της κίνησης των ράβδων, μεγαλύτερη στροφορμή ως προς (κατά) τον άξονα περιστροφής τους, θα αποκτήσει:
α) Η πρώτη ράβδος, β) η δεύτερη ράβδος γ) θα αποκτήσουν ίσες στροφορμές.
Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το άκρο της Ι= ½ Μℓ2.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου