Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Θέμα 2ο – Άνθρωπος πάνω σε κυκλική εξέδρα

Ένας άνθρωπος βρίσκεται στην περιφέρεια κυκλικής εξέδρα η οποία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο της. Αρχικά, ο άνθρωπος και η εξέδρα ηρεμούν.
Α) Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αρχίζει να κινείται στη διεύθυνση της ακτίνας που διέρχεται από την αρχική του θέση, προς το κέντρο της εξέδρας.
i) Η εξέδρα θα αρχίσει να στρέφεται αντίρροπα από τους δείκτες του ρολογιού
ii) Η εξέδρα θα αρχίσει να στρέφεται ομόρροπα με τους δείκτες του ρολογιού
iii) Η εξέδρα θα παραμείνει ακίνητη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου