Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Κινηματική στερεού σώματος - φύλλο εργασίας

Ένας συμπαγής και ομογενής τροχός ακτίνας 40 cm, κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας 10 m/s, πάνω σε ακίνητο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα.
α) Η κίνηση του τροχού μπορεί να θεωρηθεί.......
β)  ...............
γ) Η ταχύτητα του σημείου Β της περιφέρειας του τροχού, το οποίο απέχει 60 cm απο το οριζόντιο  
    επίπεδο είναι...............
Η συνέχεια απο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου