Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Στάσιμο κύμα σε χορδή. Στιγμιότυπα.

Σε χορδή την t0=0  έχει ήδη δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή t1=Τ/12. όπου Τ η περίοδος ταλάντωσης της χορδής.  
Την χρονική στιγμή t0=0 όλα τα σημεία της χορδής  βρίσκονται στη θέση ισορροπίας τους . Τα κύματα που συμβάλλουν για να δώσουν το στάσιμο κύμα έχουν περίοδο Τ=12 s .
1) Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο κυμάτων που συμβάλλουν για να δημιουργήσουν το στάσιμο αυτό κύμα.                           
2) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση και την ταχύτητα του σημείου με x=3m , την χρονική στιγμή t2=4.5 s
3) Να προσδιορίσετε τον αριθμό των κοιλιών  μεταξύ των σημείων
   x1=-25m και x2=+25m
4) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος την χρονική στιγμή 3Τ/4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου