Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Περιστροφική κίνηση 2

Οριζόντιος δίσκος μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος αρχικά ηρεμεί. Η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου, μεταβάλλεται όπως στο επόμενο διάγραμμα:

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
Α) Για το χρονικό διάστημα 0-4s η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου αυξάνει γραμμικά με το χρόνο.
Β) Στο χρονικό διάστημα 6-8s ο δίσκος ηρεμεί
Γ) Αμέσως μετά τη χρονική στιγμή t1=8 sec ο δίσκος αλλάζει φορά περιστροφής
Δ) Τη χρονική στιγμή t2=10 sec ο δίσκος έχει γωνιακή ταχύτητα ω2=40 rad/s
E) Τη χρονική στιγμή t3=14 sec ο δίσκος αλλάζει φορά περιστροφής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου