Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

Μια σφαίρα Α μάζας m1 κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα u1 και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β μάζας m2 (m2 < m1).

Αν οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο σφαιρών κατά την κρούση θεωρηθούν σταθερές:

α)Να προσδιοριστούν οι τελικές ταχύτητες των δύο σφαιρών σε συνάρτηση με την ταχύτητα u1. Να δείξετε ότι σε κάποια χρονική στιγμή οι σφαίρες αποκτούν κοινή ταχύτητα.

β) Αν κατά τη χρονική στιγμή που οι δυο σφαίρες αποκτούν κοινή ταχύτητα, το ποσοστό της αρχική ενέργειας που έχει μετατραπεί σε ενέργεια παραμόρφωσης είναι 10%, να προσδιοριστεί ο λόγος των μαζών των δυο σφαιρών.

      β1) Ποιο ποσοστό της αρχικής ορμής της σφαίρας Α που μεταφέρθηκε στη σφαίρα Β;

      β2) Να σχεδιάσετε σε κοινό διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις p-t  για τις δυο σφαίρες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου