Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Παρατηρήσεις στη δημιουργία του στάσιμου

Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα χ’χ, διαδίδονται κατά αντίθετη φορά, δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα, ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας, τα οποία υποχρεώνουν τα σημεία του μέσου να ξεκινήσουν την ταλάντωσή τους, κινούμενα προς τα πάνω (θετική φορά του άξονα των εγκάρσιων απομακρύνσεων).
Η εξίσωση που θα χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε τα κύματα εξαρτάται από το σημείο αναφοράς που θα λάβουμε.

Ορίζουμε ως σημείο αναφοράς ,το σημείο του μέσου στο οποίο φθάνει το κύμα τη χρονική στιγμή που θεωρούμε ως αρχή μέτρησης του χρόνου t=0. Το σημείο αυτό θα αρχίσει να εκτελεί αρμονική ταλάντωση από τη θέση ισορροπίας του (y=0), προς τα πάνω (θετική φορά του άξονα των εγκάρσιων απομακρύνσεων).

Κάποια στιγμή τα κύματα θα συναντηθούν και θα αρχίσουν να συμβάλουν. Το αποτέλεσμα της συμβολής θα είναι η δημιουργία στάσιμου «κύματος».

Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου