Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Το νήμα θα παραμείνει τεντωμένο ;

Το σύστημα του σχήματος ισορροπεί όπως φαίνεται στην αριστερή θέση. Το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα έχει αμελητέα μάζα.
Εκτρέπω τα σώματα προς τα κάτω κατά Α.
1. Ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή του Α ώστε το νήμα να παραμείνει τεντωμένο ;
2. Να παρασταθεί γραφικά η τάση του νήματος για την περίπτωση όπου : Α=Δl/2
3. Αν A=2Δl βρείτε την ταχύτητα των σωμάτων όταν η τάση του νήματος μηδενίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου