Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Επειδή ο παρατηρητής……άργησε ή βιάστηκε να μηδενίσει το χρονόμετρο

Όταν μας ζητούν να γράψουμε την εξίσωση ενός κύματος, το σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε το «σημείο αναφοράς».

Σημείο αναφοράς είναι το σημείο του μέσου στο οποίο φθάνει η διαταραχή τη χρονική στιγμή που θεωρούμε ως αρχή μέτρησης του χρόνου t=0. Το σημείο αυτό θα αρχίσει να εκτελεί αρμονική ταλάντωση από τη θέση ισορροπίας του (y=0), είτε προς τα πάνω (θετική φορά του άξονα των εγκάρσιων απομακρύνσεων), είτε προς τα κάτω (αρνητική φορά). Συνεπώς η εξίσωση απομάκρυνσης του σημείου αναφοράς θα είναι, είτε y=Aημ(ωt) όταν αρχίζει να κινείται προς τα πάνω, είτε y=Aημ(ωt+π) όταν αρχίζει να κινείται προς τα κάτω.

1) Η εξίσωση κύματος: y=Αημω(t-x/υ)=Aημ2π(t/T-x/λ) (1)

ισχύει εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

Α) Το κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά (θετική φορά του άξονα διάδοσης του κύματος)
Β) Σημείο αναφοράς είναι το σημείο του μέσου το οποίο βρίσκεται στην αρχή του άξονα διάδοσης του κύματος, θέση x=0 και αυτό αρχίζει να ταλαντώνεται κινούμενο προς τα πάνω, δηλαδή έχει ως εξίσωση απομάκρυνσης την y=Aημ(ωt).
Γ) Το σύμβολο χ εκφράζει την τετμημένη θέσης κάθε σημείου του άξονα διάδοσης του κύματος.

Συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου