Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Φάση και στιγμιότυπο κύματος

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο xOx′ διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα από αριστερά προς τα δεξιά. Την χρονική στιγμή t=0 το υλικό σημείο που βρίσκεται στη θέση Ο (x=0) αρχίζει ταλάντωση χωρίς αρχική φάση. Η εξίσωση κίνησης ενός υλικού σημείου Κ του μέσου είναι yκ=0,1ημ(10πt + 7π/6) (SI). Την χρονική στιγμή που το υλικό σημείο Κ ολοκληρώνει τις δύο πρώτες ταλαντώσεις του, αρχίζει να ταλαντώνεται ένα υλικό σημείο Σ του μέσου με τετμημένη 17m.

α.
Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.
β. Να υπολογιστεί η τετμημένη (της θέσης ισορροπίας) του υλικού σημείου Κ.

γ.
Τη στιγμή που αρχίζει να ταλαντώνεται το υλικό σημείο Σ:
i
.
Να βρεθούν οι τετμημένες (των θέσεων ισορροπίας) των δύο υλικών σημείων του μέσου που βρίσκονται πλησιέστερα στην αρχή Ο και έχουν απολύτως μέγιστες απομακρύνσεις.
ii
.
Να σχεδιαστεί το στιγμιότυπο του κύματος μεταξύ των υλικών σημείων Κ και Σ.
iii. Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης των υλικών σημείων μεταξύ Κ και Σ.
iv. Να υπολογιστεί το μήκος του ευθ. τμήματος που ενώνει τα δύο υλικά σημεία του ι. ερωτήματος.

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου