Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις 2 ωρών.

Στο κύκλωμα του σχήματος η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=100V και εσωτερική αντίσταση  r=2Ω. Οι αντιστάτες του κυκλώματος εμφανίζουν αντίσταση R1=8Ω και R2=10Ω, το πηνίο είναι ιδανικό με συντελεστή αυτεπαγωγής L και ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=40μF.
A) Αρχικά ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός και ο δ2 ανοικτός. Πόση ενέργεια έχει αποθηκευτεί στο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή; Να σχεδιάσετε την πολικότητα του φορτίου στους οπλισμούς του πυκνωτή.
Β) Ανοίγουμε το διακόπτη δ1 και τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη δ2, ενώ ο μεταγωγός (μ) παραμένει στη θέση (1). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  στο τμήμα LC του κυκλώματος να ξεκινήσει αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.
i) Να σημειώσετε στο σχήμα τη φορά του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο, αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ2 .


Όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου