Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Μια γραμμική ταλάντωση που δεν είναι αρμονική.

Δύο θετικά φορτία Q1=Q2=Q βρίσκονται ακλόνητα στερεωμένα στις κορυφές Α και Β ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α. Στην κορυφή Γ του τριγώνου συγκρατείται φορτίο -q μάζας m, το οποίο μπορεί να κινείται ελεύθερα. Το σύστημα των τριών φορτίων βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Αφήνουμε το φορτίο -qελεύθερο να κινηθεί.
1.Να βρεθεί το είδος της κίνησης που θα κάνει το φορτίο.
2.Σε ποιές θέσεις το μέτρο της δύναμης είναι μέγιστο και πόσο είναι αυτό;
3.Ποιό είναι το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου