Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Διακρότημα

Δύο ταλαντώσεις πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:
x1= Α ημ(10πt+π/2)  και x2 = Α∙ημ(2πf2t+π/2)    (S.Ι.)
Το αποτέλεσμα της σύνθεσης παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Ζητούνται:
Α)  Ποια τα πλάτη των δύο ταλαντώσεων;
Β)   Πόση είναι η περίοδος του διακροτήματος;
Γ)   Η συχνότητα της δεύτερης ταλάντωσης.
Δ)  Οι διαφορές φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων τις  χρονικές στιγμές t1=1,25s και t2=2,5s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου