Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Μια κατακόρυφη ταλάντωση.

Από ορισμένο ύψος αφήνουμε μια πλάκα μάζας 2kg να πέσει στο πάνω άκρο ενός ελατηρίου, με φυσικό μήκος 0,4m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Σε μια στιγμή το μήκος του ελατηρίου είναι ίσο με 0,3m. Δίνεται η σταθερά του ελατηρίου k=200Ν/m και g=10m/s2.
 A)  Υπολογίστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και βρείτε την επιτάχυνσή του στη θέση αυτή.
B)  Να αποδείξτε ότι για όσο χρόνο το σώμα βρίσκεται σε επαφή με το ελατήριο εκτελεί ΓΑΤ και να σχεδιάστε τη δύναμη επαναφοράς, στη θέση που το ελατήριο έχει μήκος 0,2m.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου