Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Μια οριζόντια ταλάντωση.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m. Σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, ασκούμε στο σώμα μια σταθερή οριζόντια  δύναμη, όπως στο σχήμα, μέτρου F=40Ν.
i)   Να αποδείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει α.α.τ. και να υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης.
ii)  Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική, να βρείτε την εξίσωση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου