Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Ταλάντωση και τάση νήματος.

Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m ηρεμούν δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες 1kg και 4kg αντίστοιχα, όπως στο παρακάτω σχήμα. Το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα έχει μήκος 20cm.
Τραβάμε το σώμα Σ2 κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=20cm και για t=0 το αφήνουμε, οπότε το σύστημα εκτελεί ΓΑΤ.
i)    Να βρεθεί το πλάτος και η περίοδος ταλάντωσης.
ii)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήματος που ασκείται στο σώμα Σ2, σε συνάρτηση με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του συστήματος.
iii) Τη χρονική στιγμή t1=1,5s το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα κόβεται. Να βρεθεί η απόσταση των  δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή t2=2s.
Δίνονται g=10m/s2 και π2≈10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου