Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ταλάντωση και πλαστική κρούση

Τα δύο σώματα του παρακάτω  σχήματος έχουν μάζες m1=1kg και m2=1,5kg και το ελατήριο έχει σταθερά k=40Ν/m.
i)   Αν η τάση του νήματος (1) είναι 25Ν, πόση είναι η τάση του νήματος (2);
ii)  Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα (1). Αν τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά την στιγμή που μηδενίζεται για πρώτη φορά η ταχύτητα του σώματος m1, να βρεθεί το μήκος του νήματος (2).
iii)  Πόση είναι η ενέργεια ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση;
Θεωρείται ότι η κίνηση του συσσωματώματος είναι απλή αρμονική ταλάντωση και g=10m/s2, π2=10.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου