Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Α.Α.Τ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΠΛΑΤΟΣ

Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο με σταθερά k = 100 Ν/m έχει το ένα άκρο του ακλόνητα στερεωμένο και στο άλλο έχει συνδεθεί σώμα μάζας m1`= 1,5 kg που είναι συνδεδεμένο μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος μήκους l=0,18m με άλλο σώμα μάζας m2 = 0,5kg. Το όριο θραύσης του νήματος είναι...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου