Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Δυο ελατήρια και μια ράβδος.

Στο παρακάτω σχήμα η  αβαρής ράβδος ΑΒ ισορροπεί  συνεχώς  οριζόντια με τη  βοήθεια κατακόρυφου υποστηρίγματος που βρίσκεται στο μέσο Μ της ράβδου και την βοήθεια κατάλληλης κατακόρυφης δύναμης FB που ασκείται στο σημείο Β της ράβδου.
Πάνω στα κατακόρυφα ελατήρια με σταθερές Κ1=100Ν/m  και Κ2=400N/m και με το ίδιο φυσικό μήκος lo ισορροπούν δύο σώματα με μάζες m1 =1 kg   και m2= 4 kg. Tην χρονική στιγμή t=0 φέρνουμε τα ελατήρια στο φυσικό τους μήκος και τα σώματα με μάζες m1 και m2 αφήνονται ταυτόχρονα ελεύθερα ενώ η ράβδος ΑΒ με την βοήθεια της εξωτερικής δύναμης συνεχίζει να παραμένει  ακίνητη σε όλη της διάρκεια της ταλάντωσης των δύο σωμάτων.
A)  Να βρεθεί η  εξίσωση της δύναμης FB σε συνάρτηση με το χρόνο.
Β)  Αν τα δύο σώματα θεωρηθούν σημειακά να  αποδειχθεί ότι η μεταξύ τους απόσταση παραμένει σταθερή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου