Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Ήθελα να είχα και μία και δύο και τρεις και τέσσερις… Σύγχρονες πηγές…

Τέσσερις σύγχρονες  πηγές κυμάτων δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα u=1m/sec. Tην στιγμή t=0 οι πηγές Ο1 , Ο23 και Ο4 αρχίζουν ταυτόχρονα να ταλαντώνονται κατακόρυφα με εξισώσεις  ψ1234=0,1ημ2πt (S.I.).Οι  σημειακές πηγές σχηματίζουν τετράγωνο πλευράς α=√2m πάνω στην επιφάνεια του υγρού. Την χρονική στιγμή t1=2sec σταματάει να ταλαντώνεται η πηγή Ο4.Τη χρονική στιγμή t2=3sec σταματάει να ταλαντώνεται και η πηγή Ο3.Το ίδιο συμβαίνει και την χρονική στιγμή t3=4sec και t4=5sec με τις άλλες δύο πηγές  Ο2 και Ο1. Να δοθεί η εξίσωση απομάκρυνσης ταλάντωσης για το σημείο που αντιστοιχεί  στο κέντρο του τετραγώνου που σχηματίζουν οι τέσσερις πηγές καθώς και να γίνει η γραφική παράσταση αυτής σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου