Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Δύο τεταρτοκύκλια


Tα δύο  κατακόρυφα τεταρτοκύκλια του σχήματος έχουν τη ίδια ακτίνα R. Σφαίρα μάζας m και  ακτίνας r αφήνεται να κυλήσει χωρίς να ολισθαίνει από το ανώτερο σημείο του  και στο εσωτερικό του πρώτου τεταρτοκύκλιου και στην συνέχεια μπαίνει στο εξωτερικό μέρος του δεύτερου τεταρτοκύκλιου χωρίς απώλειες ενέργειας όπου και εκεί συνεχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
Να βρεθούν:
A)  Το συνθ εκείνης της γωνία θ όπου η μικρή σφαίρα χάνει την επαφής με την εξωτερική επιφάνεια του δεύτερου τεταρτοκύκλιου σε σχέση με τις δύο ακτίνες R και r.Ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση των δύο ακτίνων R και r ώστε η σφαίρα να  μην κυλήσει καθόλου στην εξωτερική επιφάνεια του δεύτερου τεταρτοκύκλιου.
Β)  Ποια η τελική κινητική ενέργεια της σφαίρας  λόγω της μεταφορικής κίνησης όταν φτάσει στο έδαφος.
Για την σφαίρα Ιcm=2/5∙mr2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου