Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Να ανοίξουμε μια τρύπα σε σφαίρα;

H ξύλινη σφαίρα του παρακάτω σχήματος έχει μάζα Μ=1,5Κg  και ακτίνα R=0,12 m και ισορροπεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή μ= 0,2. Ειδικό βλήμα μάζας m=0,5Kg κινείται οριζόντια  ταχύτητα μέτρου υ= 272 m/s και σε απόσταση R από το οριζόντιο έδαφος.
Το βλήμα μόλις καταφέρνει και διαπερνάει την ξύλινη σφαίρα και εξέρχεται από αυτή συμπαρασύροντας  όλη τη μάζα της σφαίρας που συναντά  μπροστά της σε αμελητέο χρόνο. Aν μάζα της σφαίρας μετά την κρούση είναι Μ΄=1,2Κg και η μάζα της σφαίρας που πήρε το βλήμα δημιούργησε μία οριζόντια οπή σε μορφή λεπτής ράβδου κατά μήκος μιας οριζόντιας διαμέτρου της σφαίρας να βρεθούν:
AH ροπή αδράνειας της ξύλινης σφαίρας μετά την κρούση
Β) Ποια χρονική στιγμή μετά την κρούση η κούφια σφαίρα θα αρχίσει να κυλίεται
Γ)  Πόση ενέργεια «χάθηκε» σε όλο το παραπάνω φαινόμενο.
Δίνεται για την σφαίρα Icm=0,4MR2 και για λεπτή ράβδο Ιcm=1/12∙ML2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου