Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Ταλάντωση με χάσιμο επαφής και Doppler

Τα σώματα (1) και (2) με μάζες m1 = 1kg και m2=3 kg  αντίστοιχα του διπλανού σχήματος είναι κολλημένα μεταξύ τους και το σώμα (1) είναι δεμένο με οριζόντιο ελατήριο σταθεράς 400 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σώμα m2 φέρει πηγή ηχητικών κυμάτων συχνότητας fs=684 Hz και αμελητέας μάζας.Το σώμα m1 φέρει δέκτη ηχητικών κυμάτων. Τη χρονική στιγμή t=0 συμπιέζουμε το ελατήριο κατά 0,1m και εκτοξεύουμε το σύστημα των δύο κολλημένων σωμάτων με οριζόντια ταχύτητα μέτρου τοξεύουμε το σύστημα των δύο κολλημένων σωμάτων με οριζόντια ταχύτητα μέτρου √3και με φορά προς τα αριστερά. Να βρείτε: 
1. το πλάτος και τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης που εκτελεί το σύστημα των δυο σωμάτων.
2. την αρχική φάση της ταλάντωσης θεωρώντας ως θετική τη φορά της αρχικής εκτροπής και να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης με το χρόνο t.
3. ποιες είναι οι σταθερές επαναφοράς των δυο σωμάτων
4. μετά από πόσο χρόνο από τη στιγμή που εκτοξεύτηκε, το σύστημα των δυο σωμάτων χάνει την επαφή και να δικαιολογήσετε σε ποια θέση χάνει την επαφή.
5. τη μέγιστη και την ελάχιστη συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο δέκτης (αφού έχει χαθεί η επαφή)
6. πόσος χρόνος περνά μεταξύ δυο διαδοχικών στιγμών στις οποίες ο δέκτης ‘αντιλαμβάνεται’ συχνότητα ίση με αυτή που εκπέμπει η πηγή
7. το πλάτος της νέας ταλάντωσης και την απόσταση των δυο σωμάτων τη στιγμή που το σώμα m1 σταματά για δεύτερη φορά μετά την στιγμή που χάθηκε η επαφή.
Απάντηση: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου