Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Κεντρική ανελαστική κρούση

Κύβος μάζας Μ και ακμής d ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ένα βλήμα μάζας m το οποίο κινείται οριζόντια συναντά τον κύβο με ταχύτητα υ1. Το βλήμα διαπερνά τον κύβο κατά μήκος της ευθείας που ενώνει τα κέντρα των δύο απέναντι εδρών του, χωρίς να προκληθεί μετρήσιμη μεταβολή μάζας του κύβου. Το βλήμα τη στιγμή που βγαίνει από τον κύβο έχει ταχύτητα υ1/3. Η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ κύβου-βλήματος θεωρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του βλήματος μέσα στον κύβο, η οποία δεν είναι αμελητέα.

Να υπολογίσετε:
1. Την απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση.
2. Το διάστημα που διανύει ο κύβος στο οριζόντιο δάπεδο μέχρι να βγει το βλήμα από αυτόν.
3. Το χρονικό διάστημα κίνησης του βλήματος μέσα στον κύβο.
4. Το μέτρο της δύναμης αλληλεπίδρασης μεταξύ κύβου-βλήματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου