Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Επαναληπτικά θέματα στη Φυσική Γενικής Παιδείας

1)   Ένα υποθετικό άτομο έχει 4 μόνο ενεργειακές στάθμες με ενέργειες Ε1=–8eV,
Ε2=-5eV, Ε3=-3eV, και Ε4=-2eV.  Το πλήθος των γραμμών του φάσματος εκπομπής αυτού του ατόμου είναι:

α)  3       β)  4    γ)   5     δ)  6

2)  Υποθέστε ότι 3000 άτομα υδρογόνου βρίσκονται αρχικά στη διεγερμένη κατάσταση με κύριο κβαντικό αριθμό n=4. Στη συνέχεια τα άτομα αποδιεγείρονται στις πιο χαμηλές ενεργειακές στάθμες. Υποθέτοντας ότι για κάθε διεγερμένη κατάσταση όλες οι δυνατές αποδιεγέρσεις είναι  εξίσου πιθανές, ποιος ο συνολικός αριθμός των εκπεμπόμενων φωτονίων;

α)  3000    β)  5000    γ)  5500    δ)  4000

3) Ένα ισότοπο Χ συνήθως διασπάται με εκπομπή σωματιδίων α, στο ισότοπο Ρ το οποίο στη συνέχεια εκπέμπει σωματίδια β και καταλήγει στο ισότοπο Q. Μικρό ποσοστό του Χ διασπάται πρώτα με εκπομπή σωματιδίων β στο ισότοπο R το οποίο στη συνέχεια εκπέμπει σωματίδια α και καταλήγει στο ισότοπο S.

Na χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές Σ ή λανθασμένες Λ:

α) Q και S είναι τα ίδια ισότοπα
β) Ο μαζικός αριθμός του Χ είναι ο ίδιος με το μαζικό αριθμό του R
γ)  Ο ατομικός αριθμός του Χ είναι ο ίδιος με τον ατομικό αριθμό του R
δ)  Ο ατομικός αριθμός του R είναι μεγαλύτερος από τον ατομικό αριθμό του Ρ

4) Όταν το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου μεταπίπτει από τη στάθμη n=4 στη στάθμη  n=1 η φασματική γραμμή που εκπέμπεται έχει μήκος κύματος λ= 9,6∙10-8mΣυνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου